Izrada ključeva

MGN - sve za Vašu firmu.

Kod nas možete izraditi ključeve za sve Vaše potrebe. U ponudi imamo standardne automate - obične tačkaste i auto ključeve bez koda.

Radimo kodiranje auto ključa bez daljinskog otvaranja vrata.


MGN

Cenovnik

    DOO
  • Drveni pečati ....................................... 700 RSD
    Automat "TRODAT" ............................ 1500 RSD

  • STR

    Drveni pečati ....................................... 700 RSD
    Automat "TRODAT" ....................1200/1400 RSD

Delovodni drveni ................................. 700 RSD
Delovodni .......................................... 1300 RSD
Džepni modeli ................................... 2200 RSD
Faximil ............................................... 1300 RSD